CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ENPAC, a tool for constructing energy market scenarios

Erik Axelsson ; Simon Harvey (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära)
Methods and Models - used in the project Pathways to Sustainable European Energy Systems p. 137-140. (2011)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-03. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 154745

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur