CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysing the potential for different technology pathways within the European pulp and paper industry

Johanna Jönsson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära)
Methods and Models - used int the project Pathways to Sustainable Europan Energy Systems p. 85-88. (2011)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-02-03. Senast ändrad 2012-02-03.
CPL Pubid: 154744

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur