CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pathways for the pulp industry: trade-offs between profit and CO2 emissions reduction

Johanna Jönsson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära)
EUROPEAN ENERGY PATHWAYS - Pathways to Sustainable European Energy Systems p. 319-323. (2011)
[Kapitel]


Denna post skapades 2012-02-03.
CPL Pubid: 154742

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur