CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Teoretisk undersökning av förloppet i en fallkammare för bestämmning av ett oljemunstyckes droppspektrum

Jan Hjort (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1965. - 10 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2012-02-02.
CPL Pubid: 154719

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur