CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Carbon-based nanoelectromechanical devices

Stefan Bengtsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Farzan Alavian Ghavanini (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; K Engström ; Per Lundgren (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Eleanor E B Campbell ; J. Ek Weis ; Niklas Olofsson ; A Eriksson
International Journal of High Speed Electronics and Systems (1793-6438). Vol. 20 (2011), 1, p. 195-204.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Carbon-based nanoelectromechanical devices are approaching applications in electronics. Switches based on individual carbon nanotubes deliver record low off-state leakage currents. Arrays of vertically aligned carbon nanotubes or nanofibers can be fabricated to constitute varactors. Very porous, low density arrays of quasi-vertically aligned arrays of carbon nanotubes behave mechanically as a single unit with very unusual material properties.

Nyckelord: carbon nanofibers; carbon nanotubes; nanoelectromechanical systems; switch; varactorDenna post skapades 2012-02-01. Senast ändrad 2016-10-26.
CPL Pubid: 154708

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för fysik (GU) (GU)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Produktion
Transport
Elektroteknik och elektronik
Teknisk mekanik
Materialteknik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur