CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Miniaturized pressure sensor using a free hanging strain-gauge with leverage effect for increased sensitivity

P. Melvås ; Edvard Kälvesten ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroelektronik) ; Göran Stemme
The 11th International Conference on Solid-State Sensors and Actuators (TRANSDUCERS'01 / Eurosensors XV), Munich, Germany (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-31.
CPL Pubid: 154663

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Elektroteknik och elektronik
Teknisk mekanik
Industriell bioteknik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur