CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Barbed Spikes for Mechanical Chip Attachment

Patrick Griss ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroelektronik) ; Göran Stemme
IEEE International Workshop on Micro Electromechanical Systems (MEMS2001), Interlaken, Switzerland, Jan. 21-25 p. 46-49. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-31.
CPL Pubid: 154662

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Nanovetenskap och nanoteknik
Elektroteknik och elektronik
Teknisk mekanik
Industriell bioteknik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur