CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Micromachined Flow-Through Filter-Chamber for Solid Phase DNA Analysis

Helene Andersson ; Afshin Ahmadian ; Wouter van der Wijngaart ; Peter Nilsson ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroelektronik) ; Mathias Uhlen ; Göran Stemme
µTAS, Enschede, The Netherlands, May 14-18 (2000) (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-31.
CPL Pubid: 154659

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Elektroteknik och elektronik
Kemiteknik
Industriell bioteknik
Teknisk fysik
Mikrobiologi inom det medicinska området
Kemi

Chalmers infrastruktur