CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Valve-Less Diffuser Micropump for Microfluidic Analytical Systems

Helene Andersson ; Wouter van der Wijngaart ; Peter Nilsson ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroelektronik) ; Göran Stemme
µTAS, Enschede, The Netherlands, May 14-18 (2000) (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-31.
CPL Pubid: 154657

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Nanovetenskap och nanoteknik
Elektroteknik och elektronik
Teknisk mekanik
Kemiteknik
Industriell bioteknik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur