CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The first self-priming and bidirectional valve-less diffuser micropump for both liquid and gas

Wouter van der Wijngaart ; Helene Andersson ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroelektronik) ; Göran Stemme
IEEE International Workshop on Micro Electromechanical Systems (MEMS2000), Miyazaki, Japan, Jan. 23-27 p. 674-679. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-31.
CPL Pubid: 154655

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Produktion
Elektroteknik och elektronik
Teknisk mekanik
Kemiteknik
Industriell bioteknik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur