CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Valve-less diffuser fluid micropump

Wouter van der Wijngaart ; Helene Andersson ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroelektronik) ; Göran Stemme
Gordon Research Conference 1999, Analytical Chemistry, New Hampshire, USA (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-31.
CPL Pubid: 154652

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Elektroteknik och elektronik
Teknisk mekanik
Kemiteknik
Teknisk fysik
Kemi

Chalmers infrastruktur