CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Novel burst technology for closed loop detection and excitation of resonant silicon sensors

Thierry Corman ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroelektronik) ; Kjell Norén ; Göran Stemme
Transducers´99, June 7-10, Sendai, Japan (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-01-31.
CPL Pubid: 154650