CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A valve-less planar pump in silicon

Anders Olsson ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroelektronik) ; Göran Stemme ; Erik Stemme
The 8th International Conference on Solid-State Sensors (TRANSDUCERS'95), Stockholm, Sweden, June 25-29 p. 291-294. (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-31.
CPL Pubid: 154638

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Livsvetenskaper
Transport
Elektroteknik och elektronik
Teknisk mekanik
Kemiteknik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur