CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vibration mode investigation of a resonant silicon tube for use as a fluid density sensor

Peter Enoksson (Institutionen för mikroelektronik) ; Göran Stemme ; Erik Stemme
IEEE International Workshop on Micro Electromechanical Systems (1995 MEMS), Jan. 29- Feb. 2, 1995, Amsterdam, The Netherlands (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-31.
CPL Pubid: 154636

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Elektroteknik och elektronik
Teknisk mekanik
Kemiteknik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur