CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A free-hanging strain-gauge for ultraminiaturized pressure sensors

P. Melvås ; Edvard Kälvesten ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroelektronik) ; Göran Stemme
Sensors and Actuators, A: Physical Vol. 97-98 (2002), p. 75-82.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-31.
CPL Pubid: 154627

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Produktion
Elektroteknik och elektronik
Teknisk mekanik
Industriell bioteknik
Teknisk fysik
Kirurgi

Chalmers infrastruktur