CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A high-stroke, high-pressure electrostatic actuator for valve applications

W. van der Wijngaart ; H. Ask ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroelektronik) ; Göran Stemme
Sensors and Actuators, A: Physical Vol. 100 (2002), 2-3, p. 264-271c.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-31.
CPL Pubid: 154621

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Produktion
Elektroteknik och elektronik
Teknisk mekanik
Kemiteknik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur