CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Micromachined Barbed Spikes for Mechanical Chip Attachment

Patrick Griss ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroelektronik) ; Göran Stemme
Sensors and Actuators A Vol. 95 (2002), p. 94-99.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-31.
CPL Pubid: 154620