CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Núcleo Uma viagem ao coracão da matéria

Ray Mackintosh ; Jim Al-Khalili ; Björn Jonson (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik)
: External organization, 2004. ISBN: 972-0-45135-1.
[Bok, populärvetenskaplig]

Published by PORTO EDITORA, LDA. Rua da Restauracâo, 365 4099-023 PORTO - PORTUGALDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2013-05-08.
CPL Pubid: 15456

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur