CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Millimeter-Wave Integrated Circuit Solutions for Wireless Applications

Morteza Abbasi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2012. ISBN: 978-91-7385-651-5.- 75 s.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-30. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 154548

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2012-02-14
Tid: 10:00
Lokal: kollektorn, MC2, Chalmers University of Technology
Opponent: Prof. Dr. Ullrich Pfeiffer

Ingår i serie

Technical report MC2 - Department of Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology 211


Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 3332