CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Horizontal gradients in the wet path delay derived from four years of microwave radiometer data

Lubomir Gradinarsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Gunnar Elgered (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Geophysical Research Letters (0094-8276). Vol. 27 (2000), 16, p. 2521-2524.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We have analyzed four years of inferred wet path delay data from a microwave radiometer operating at 21.0 and 31.4 GHz. We have applied a four parameter gradient model to the wet delays, using different lengths of the time series for the gradient estimation. The mean gradient, averaged over 15 to 1440 minutes, varies between 0.9 and 0.4 mm End has a preferred direction towards the north-east. Increasing the averaging time causes the estimated gradient to decrease. The 15 minutes mean gradient is 1.3 mm for the summer months and 0.7 mm for the winter months. Structure function results are also presented.Denna post skapades 2012-01-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 154510

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur