CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

International User-Group Meeting: Computor Aided Analysis and Operation in Sewage Transport and Treatment Technology IUGM94

Sven Lyngfelt (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Gilbert Svensson (Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik)
(1994)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: International, goup-meeting, computor aided, sewage, transport,treatment analyses


Utgiven i Geohydrologiska forskningsgruppens serie ISSN 0347-8165, meddelande 95Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-28. Senast ändrad 2012-01-28.
CPL Pubid: 154487

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)
Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik (1955-2000)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Vattenteknik

Chalmers infrastruktur