CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low noise MgB2 terahertz hot-electron bolometer mixers

Stella Bevilacqua (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Sergey Cherednichenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Vladimir Drakinskiy (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; H. Shibata ; Y. Tokura
Applied Physics Letters (0003-6951). Vol. 100 (2012), 3,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We report on low noise terahertz bolometric mixers made of MgB2 superconducting thin films. For a 10-nm-thick MgB2 film, the lowest mixer noise temperature was 600 K at 600 GHz. For 30 to 10-nm-thick films, the mixer gain bandwidth is an inverse function of the film thickness, reaching 3.4 GHz for the 10-nm film. As the critical temperature of the film decreases, the gain bandwidth also decreases, indicating the importance of high quality thin films for large gain bandwidth mixers. The results indicate the prospect of achieving a mixer gain bandwidth as large as 10-8 GHz for 3 to 5-nm-thick MgB2 films.

Nyckelord: HEB, bolometersDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-27. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 154484

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)