CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Report prepared for “One Tonne Life project” - Method for estimation of a families’ greenhouse gas emissions

Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011. - 11 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-27. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 154480

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Transport
Hållbar utveckling
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur