CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integration of Nanofibrous Materials in Microsystem Applications – Process Development and Characterization

Björn Carlberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2012. ISBN: 978-91-7385-635-5.- 100 s.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-27. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 154478

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Produktion
Elektronik
Funktionella material
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2012-02-24
Tid: 13:00
Lokal: Virtuella utvecklingslaboratoriet, Hörsalsvägen 7A, Chalmers tekniska högskola
Opponent: Professor Mervi Paulasto-Kröckel, Department of Electronics, School of Electrical Engineering, Aalto University, Helsinki, Finland

Ingår i serie

Technical report MC2 - Department of Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology 213


Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 3316