CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low temperature CO oxidation over platinum and cobalt oxide catalysts

Peter Thormählen (Institutionen för kemisk reaktionsteknik ; Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Erik Fridell (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Bengt Andersson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Journal of Catalysis (0021-9517). Vol. 188 (1999), 2, p. 300-310.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The low-temperature CO oxidation activity of three monolith catalysts (Pt/Al2O3, CoOx/Al2O3, and Pt/CoOx/Al2O3) has been studied. The catalytic properties of the catalysts were investigated by using different temperature-programmed methods: CO-TPD (desorption), TPO (oxidation), TPR (reduction), TPReaction, and CO light-off. Preoxidized cobalt-oxide-containing catalysts were found to be highly active for CO oxidation at temperatures as low as 200 K,and at these low temperatures the activity is independent of the presence of platinum. The catalytic properties and how they relate to the surface reaction kinetics are discussed.

Nyckelord: catalytic oxidation of carbon monoxide; low temperature activity; platinum; cobalt oxide; catalyst pretreatment; temperature programmed desorption; temperature programmed oxidation; temperature programmed reduction; temperature programmed reactionDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-27. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 154473

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk ytkemi (1999-2003)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Low temperature CO oxidation on supported platinum and cobalt catalysts