CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sulphur dioxide interaction with NOx storage catalysts

Per Engström (Institutionen för teknisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Annika Amberntsson (Institutionen för teknisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Erik Fridell (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Gudmund Smedler
Applied Catalysis B: Environmental (0926-3373). Vol. 22 (1999), 4, p. L241-L248.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The effect of SO2 on the NOx storage capacity and oxidation and reduction activities of a model Pt/Rh/BaO/Al2O3 NOx storage catalyst was investigated. Addition of 2.5, 7.5 or 25 vol. ppm SO2 to a synthetic lean exhaust gas caused deactivation of the NOx storage function, the oxidation activity and the reduction activity of the catalyst. The degree of deactivation of the NOx storage capacity was found to be proportional to the total SO2 dose that the catalyst had been exposed to. SO2 was found to be accumulated in the catalyst as sulphate.

Nyckelord: sulphur dioxide; platinum; rhodium; barium oxide; catalyst deactivation; NOx storage; NOx reduction; lean burn; selective catalytic reduction; propene oxidationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-27. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 154470

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk ytkemi (1999-2003)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemi
Kemiteknik
Katalys

Chalmers infrastruktur