CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Differences in reaction mechanisms for the selective reduction of NO under oxygen excess over Pt based catalysts using propane or propene as the reducing agent

Filip Acke (Institutionen för oorganisk miljökemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Applied Catalysis B: Environmental (0926-3373). Vol. 22 (1999), 1, p. L1-L3.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The catalytic activity of Pt black towards the selective reduction of nitrogen oxides by propane under oxygen excess has been investigated and the results are put in perspective of reaction mechanisms as proposed in the literature. The absence of any NOx reduction provides further evidence for the active role of the Pt support in the selective reduction of nitrogen oxides by propane.

Nyckelord: selective catalytic reduction; NO reduction; nitrogen oxides; propane; propene; Pt blackDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-27. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 154469

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk ytkemi (1999-2003)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur