CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Zeolite supported Pt catalysts for reduction of NO under oxygen excess: a comparison of C3H6, HNCO and NH3 as reducing agents

Filip Acke (Institutionen för oorganisk miljökemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Applied Catalysis B: Environmental (0926-3373). Vol. 20 (1999), 3, p. 235-242.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The effect of the zeolite SiO2/Al2O3 ratio of ZSM-5 supported Pt catalysts on the reduction of NO under oxygen excess has been investigated. The activity and selectivity of three reducing agents were compared, i.e. C3H6, HNCO and NH3. The maximum NO reduction with both C3H6 and HNCO as the reducing agent was affected by the SiO2/Al2O3 ratio of the support. Although no effect was observed on the maximum NO reduction for NH3, the yields of Nz and N2O were affected. The results are put in perspective of reaction mechanisms proposed in the literature.

Nyckelord: NOx reduction; platinum; ZSM-5; lean conditions; catalysis; ammonia; propene; isocyanateDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-27. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 154468

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk ytkemi (1999-2003)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur