CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A mechanistic study of low temperature CO oxidation over cobalt oxide

Jonas Jansson (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Erik Fridell (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Peter Thormählen (Institutionen för kemisk reaktionsteknik ; Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Topics in Catalysis (1022-5528). Vol. 16-17 (2001), 1-4, p. 385-389.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The CO oxidation over Co3O4 and Co3O4/Al2O3 has been investigated using flow reactor and in situ FTIR studies. Cobalt oxide shows very high activity even at room temperature. However, a gradual deactivation takes place during reaction. The deactivated catalyst shows the presence of two different carbonate species and one graphite-like species. A possible mechanism for the deactivation is discussed.

Nyckelord: CO oxidation; low temperature; in situ FTIR; cobalt oxide; deactivationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-27. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 154465

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)
Institutionen för teknisk ytkemi (1999-2003)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemiteknik
Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Low temperature CO oxidation over cobalt oxide