CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dalarnas industrialisering: 150 år av industriell utveckling och ekologisk utarmning

Gustav Sjöblom (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
Dagsverket: Utsänd till hembygdens folk genom Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund och Dalarnas museum (0349-6139). Vol. 30 (2011), 4, p. 3, 15.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: Dalarna; industrialisering; miljöhistoria; miljökvalitetsmål; skogsbruk; skogsindustri; Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag;sågverksindustriDenna post skapades 2012-01-27.
CPL Pubid: 154464

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Agrarhistoria
Ekonomisk historia

Chalmers infrastruktur