CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On discontinuous Galerkin multiscale variational scheme for a coupled damped nonlinear Schrödinger system of equations

Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Davood Rostamy ; F. Zabihi
(2012)
[Preprint]


Denna post skapades 2012-01-27. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 154463

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2012:1