CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Naturgas kontra biobränsle i regionala och kommunala energisystem

Stefan Grönkvist ; Åsa Marbe (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001. - 24 s.
[Rapport]

Program Energisystem, Arbetsnotat Nr 15, februari 2001Denna post skapades 2012-01-27.
CPL Pubid: 154461

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur