CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computer Controlled Measurements on Millimetre and Submillimetre Wave Varactor Multipliers

Mattias Ingvarson (Institutionen för mikroelektronik) ; Lars Dillner (Institutionen för mikroelektronik) ; Stein Hollung (Institutionen för mikroelektronik) ; Erik L. Kollberg (Institutionen för mikroelektronik) ; Chris Mann ; Jan Stake (Institutionen för mikroelektronik)
GigaHertz 2000 p. 297-300. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Frequency multipliers, varactors, measurement techniquesDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15446

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik
Elektronik

Chalmers infrastruktur