CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heterostructure Barrier Varactors on Copper Substrate for Frequency Multipliers

Lars Dillner (Institutionen för mikroelektronik) ; Wlodek Strupinski ; Stein Hollung (Institutionen för mikroelektronik) ; Chris Mann ; Jan Stake (Institutionen för mikroelektronik) ; Matthew Beardsley ; Mattias Ingvarson (Institutionen för mikroelektronik) ; Erik L. Kollberg (Institutionen för mikroelektronik)
GigaHertz 2000 p. 51-54. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15445

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Modelling and design of high-power HBV multipliers