CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Konsekvenser av sammansättningsförändringar för blandningar på grund av upplagring i värmepumpar/kylanläggningar

Anders Hägg (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Marine Högberg (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. - 72 s.
[Rapport]

Denna rapport en en del i NUTEKs forskningsprogram "Ersättning av miljöfarliga medier i kylanläggningar och värmepumpar - Projekt E.1 Systemaspekter - design och optimering".Denna post skapades 2012-01-26.
CPL Pubid: 154445

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur