CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Neural networks including microRNAs

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
NEURAL NETWORKS (0893-6080). Vol. 25 (2012), p. 200-204 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-01-26. Senast ändrad 2015-01-30.
CPL Pubid: 154440

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur