CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Novel Heterostructure Barrier Varactor Multipliers for Millimeter-Wave power generation

Stein Hollung (Institutionen för mikroelektronik) ; Jan Stake (Institutionen för mikroelektronik) ; Lars Dillner (Institutionen för mikroelektronik) ; Mattias Ingvarson (Institutionen för mikroelektronik) ; Erik L. Kollberg (Institutionen för mikroelektronik)
GigaHertz 2000 p. 71-74. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: HBV, NLTL, frequency triplerDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15444

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur