CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Riskvärdering vid val av åtgärdsstrategi : beskrivning av metoder och exempel

Lars Rosén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik ; FRIST kompetenscentrum ) ; Tore Söderqvist ; Åsa Soutukorva ; Pär-Erik Back ; Lars Grahn ; Helen Eklund
Stockholm : Naturvårdsverket, 2006.
[Rapport]

Rapport / Naturvårdsverket, 5537 ISSN: 0282-7298Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-26. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 154433

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)
FRIST kompetenscentrum

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur