CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Progress in Heterostructure Barrier Varactor Frequency Multipliers

Jan Stake (Institutionen för mikroelektronik) ; Mattias Ingvarson (Institutionen för mikroelektronik) ; Lars Dillner (Institutionen för mikroelektronik) ; Erik L. Kollberg (Institutionen för mikroelektronik)
8th International Conference on Terahertz Electronics p. 141-144. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

The Heterostructure Barrier Varactor diode and its performance as a varactor frequency multiplier is reviewed.

Nyckelord: HBV


Invited paper. Editors: Chih-I Lin, Manuel Rodriguez-Gironés, Victoria Ichizli.Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15441

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik
Elektronik

Chalmers infrastruktur