CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The clustering mechanism underlying a kinetic model related to Bose-Einstein statistics

Mikael Rigdahl (Institutionen för materialteknik) ; Pavel Riha ; Rodney Rychwalski (Institutionen för materialteknik) ; Michael Kubat ; Josef Kubát (Institutionen för materialteknik)
Mechanics of Time-Dependent Materials Vol. 8 (2004), 2, p. 95-103.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: bose-Einstein, clustering, cooperative processes, kinetics, stress relaxationDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 1543

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för materialteknik (2001-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur