CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An evaluation of the BCC/RCG-WG’s performance in simulating daily non-precipitation variables in China

Y. Liao ; L. Liu ; Deliang Chen (Institutionen för geovetenskaper ; Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Yun Xie
Acta Meteorologica Sinica (0894-0525). Vol. 69 (2011), 2, p. 310-319 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-01-23. Senast ändrad 2013-05-08.
CPL Pubid: 154291

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geovetenskaper (GU)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur