CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A study on PVdF-based SiO2-containing composite gel-type polymer electrolytes for lithium batteries

Mario Wachtler ; Denis Ostrovskii (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Bruno Scrosati
Electrochimica Acta (0013-4686). Vol. 50 (2004), 2-3, p. 357-361.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2010-09-16.
CPL Pubid: 15418

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur