CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Process för kraftalstring ur avgaser

Hyo-Song Lee (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1965.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2012-01-20.
CPL Pubid: 154170

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur