CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In situ micro-Raman on the membrane in a working PEM cell

Hanna Matic (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Anders Lundblad ; Göran Lindbergh ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Electrochemical and Solid State Letters (1099-0062). Vol. 8 (2005), 1, p. A5-A7.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2010-09-15.
CPL Pubid: 15417

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur