CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mätningar av drivtryck och tryckfall vid adiabatisk tvåfasströmning av ånga och vatten samt beräkningsmetod för cirkulerande flöde i ångpannor med självcirkulation

Roland Wimmerstedt (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1967. - 61 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2012-01-20.
CPL Pubid: 154164

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur