CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cryolite

Lars Öhrström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Chemistry World podcast: Chemistry in its Element (2011)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-20. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 154089

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Kemi

Chalmers infrastruktur