CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Micromachined Electrodes for Biopotential Measurements

Patrick Griss ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroelektronik) ; Heli Tolvanen-Laakso ; Pekka Meriläinen ; Stig Ollmar ; Göran Stemme
IEEE/ASME Journal of Microelectromechanical Systems Vol. 10 (2001), p. 10-16.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-19.
CPL Pubid: 153982

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Nanovetenskap och nanoteknik
Produktion
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Elektroteknik och elektronik
Teknisk fysik
Fysiologi

Chalmers infrastruktur