CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Valve-Less Diffuser Micropump for Microfluidic Analytical Systems

Helene Andersson ; Wouter van der Wijngaart ; Peter Nilsson ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroelektronik) ; Göran Stemme
Sensors and Actuators B: Chemical 72, p. 259-265. (2001)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-19.
CPL Pubid: 153978

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Nanovetenskap och nanoteknik
Produktion
Elektroteknik och elektronik
Kemiteknik
Teknisk fysik
Mikrobiologi inom det medicinska området

Chalmers infrastruktur