CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Micromachined Flow-Trough Filter-Chamber for Chemical Reactions on Beads

Helene Andersson ; Wouter van der Wijngaart ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroelektronik) ; Göran Stemme
Sensors and Actuators B: Chemical 67, p. 203-208. (2000)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-19.
CPL Pubid: 153972

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Nanovetenskap och nanoteknik
Elektroteknik och elektronik
Kemiteknik
Teknisk fysik
Mikrobiologi inom det medicinska området

Chalmers infrastruktur