CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Diesel Fuel Spray Formation in OpenFOAM

Anne Kösters (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Anders Karlsson
Two-day Meeting on Internal Combustion Engine Simulations Using OpenFOAM Technology, 11 – 12 July 2011, Department of Energy, Politecnico di Milano, Italy (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: CFD, OpenFOAM, Spray, DieselDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-19. Senast ändrad 2012-01-19.
CPL Pubid: 153971

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Energiteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur